אזור המפגש בין נחל דליות לנחל בזלת - תצלום אוויר מכיוון ררום־מערב