מס"לים ליד המפל הגבוה - צילום אוויר מניוון דחם מערב