אגן הרי0וק ועלי!אבן גלגל הרי0ו7ן נבית־הבד בכפר דיר קרוח