העיר גמלא,נחל גמלא ונחל דליות במב0 מהאוויר (מכיוון מזרח)