מפת מסלולי הנויול בנחלים גמלא ודליות,שר0ו‭:0‬ ג.מכלים