מפת קינון עופות דורסים בנחל דליות. שר0ו‭:0‬ ג.מכלי0