מפת קינון עופות דורסים ננחל גמלא. שר0ו‭:0‬ ג.מכלי0