פשפש 1 רננף העירית ‭(mfuscatus Capsodes!‬ על עירית גדולה