דבורת דבש ‭(Apis meinfem)‬ על גרגיר נחלים באפיק נחל דליות