בעמוד הבא: שפירית ‭,HJ / J 7 (bnmneum onhetrum)‬אפיק נחל גמלא