‭0 vj'i^v‬ר0ביש ‭rrhom/sus s P j‬ על גדילן מצוי ‭(suvbum monanumj‬ בנחל גמלא