דבר המחברים

דבר המחברים ספר זה לא היה רואה אור , אלמלא רבים וטובים שסייעו בשלבים שונים של הכנתו : שלום סרי , מנהל ההוצאה לאור של משרד הבטחון , ויהודה עופר , העורך הראשי של ההוצאה לאור , שתמיכתם והתלהבותם אפשרה הפקת הספר במתכונתו זו . למנהלי בית ספר שדה גולן של החברה להגנת הטבע , בעבר ובהווה , אלי חוטר , ישי ויינשטיין ודורון הרי , ולמדריכי בית ספר שדה , שסייעו במידע , ותמיד שמחו לעזור בכל דרך , לפקחי רשות שמורות הטבע בשמורת גמלא בעבר ובהווה , אייל יקואל , עודד אמבר וליה קפלן , שסייעו רבות במידע , ושבחברתם אותרו קינוני הדורסים בנחל . לפרופסור היינריך מנדלסון , אבי הזואולוגיה המודרנית בישראל , שתמך בביצוע מחקר על אקולוגיית הקינון של עופות דורסים בנחל גמלא , במסגרת המחלקה לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב , ושהיה ועודנו מעורב ופעיל ביותר בשמירה על הטבע בישראל . ליוסי לשם , מזכיר החברה להגנת הטבע , חבר ועמית לאורך שנים רבות , שעודד את המחקר על הדורסים בנחל גמלא , והינו פעיל ביותר בשמירה על הטבע בישראל . לאנשי מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע , שנטלו חלק בהדרכות , תצפיות וסקרים בנחל גמלא וסביבתו ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור