נספח

נספח ואלה ספינות המעפילים שהפליגו ביוזמת "המוסד לעלייה" ובליווי אנשי הפלי"ם , מאוגוסט 1945 עד מאי . 1948  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור