האונייה "יציאת אירופה-אקסודוס?,"?מרוסקת לאחר הקרב מול חוף עזה, נקשרת אל רציף נמל חיפה?18,? ביולי ?.1947?