רשיון עלייה מספר 1121 שהנפיק המוסד לעלייה ב?.'?בתמונה: מרדכי רחמן.