מברק מפקד הפלמ"ח יגאל אלון (בכינוי "יפתח?("? לימאים: פקודת ההתנגדות לאוניות הגירוש?27,? במאי ?9 47? ו .