אחרי 40 שנה.עזריאל עינב מוסר את דגל הונדורס,אשר בחסותו שטה "יציאת אירופה-אקסודוס?,"?למפקד חיל הים.על הדגל חתומים אנשי הפיקוד ונציגי המעפילים.תל־אביב,ספטמבר ?).1987?תצלום י.פ.פ.א?(.?