המעפילים ומלוויהם בעצרת החגיגית שהתכנסה בתל־אביב במלאת 40 שנה לקרב מול חוף עזה,ספטמבר ?).1987?תצלום י.פ.פ.א?(.?