תזמורת צה"ל ומקהלה בהתכנסות החגיגית של מעפילי "יציאת־אירופה" לציון 40 שנה לקרב בחוף עזה.לפני המקהלה ניצביס נציגי הפל"ים והמעפילים.תל־אביב,ספטמבר ?).1987?תצלום י.פ.פ.א?(.?