הכחה שהניפו המעפילים בהפגנתם בפופנדורף בתגובה להצעה הבריטית להישאר בגרמניה או לחזור לצרפת.