במכלאה באוניית הגירוש "אושן וויגור?,"?יולי-אוגוסט 947ו.