הפגנות של יהודים באירופה ובארצות־הברית נגד החזרת המעפילים לאירופה?].?למעלה: הארכיון הציוני המרכזי באדיבות בית התפוצות.למטה: הארכיון לתולדות ההגנה]