פצועה מן הקרב וחברתה מובלות על־ידי חייל בריטי לתחנת עזרה ראשונה בנמל חיפה.