אחד הפצועים בקרב מובל על־ידי חיילים לתחנת עזרה ראשונה.