חיילים בריטיים נושאים באלונקה את אחד הפצועים אחרי הקרב מול חוף עזה.