חברי ועדת האו"ם סנדרסטורם ומיסיץ?,'?בשיחה עם קצין בריטי ליד ה"אקסודוס?."?