תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 7 על ההעפלה 9 מבוא : על סף השערים 11 שער ראשון : אל האונייה 13 שער שני : אל הים הפתוח 83 שער שלישי : חיפה 141 שער רביעי : פורט דה בוק 169 שער חמישי : המבורג 223 שער שישי : הביתה 251 ספיח 265 נספח 269 שלמי תודה 272  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור