אקסודוס משדרת

ניסן דגני יציאת אירופה - אקסודוס משדרת לאחי מרחבי ל 1 תכותק לך שפת חכנרת ניסן דגני יציאת אירופה אקסודוס משדרת  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור