תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמת המערכת 3 הקדמת המחבר 5 בצל הצבא הבייט * בין החומות 9 כוננות 15 השביתה הערבית הגדולה — -ד שני השבועות הראשונים ; 21 — שיירת התגבורת ; 23 — קרב שבע השעות . 27 — תחת שלטון הצבא 33 כניסת הצבא הבריטי ; 32 — 12 . 12 . 47 — עמדת ניסן ב"ק ; 32 — עמדות פורת יוסף ותורג'מן ; 33 — עמדת החוש ; 33 — עמדת לובינסקי ; 34 — היחסים עם הצבא ; 38 — פרשת המאסר של אנשי "טיפת חלב" ; 44 — ההתנכלות לעמדת ניסן ב"ק . 45 — קרב ורשה 48 שיתוף פעולה ערבי בריטי 55 פיצוץ "מצות" — חבלה בריטית ; 55 — פינוי "ביקור חוליס הישן" ; 58 — פיצוץ בית הרב אורנשטיין ; 59 — פעולת התגמול ; 62 — עמדת "ניסן ב"ק" . 65 — מצור 67 הניתוק ; 67 — השיירות ; 68 — השירותים למגינים , פעילות דיפלומטית . 73 — תקופה של ארגון ויזמה 75 חל 9 רין — מושל צבאי ומפקד ח '' הגנה" ברובע ; 75 — ריאורנניזציה ב '' הגנה" ; 78 — ארגון "משמר העם" ; 81 — השירותים השונים — גורם ביצירת אוירה ; 81 — המפעלים האזרחיים של הלפרין ; 83 — פתרון בעית הנוער ! 89 — מדוע העריצה העיר העתיקה את הלפרין ; 90 — אופיו של כל קטע וגוש — מניין ; 92 — 7 הפעולות בקטע ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור