יום שלישי, 25 במאי

יום שלישי 25 במאי בליל ה 25 במאי וביום העשרים וחמישה עצמו פוצצו ונותצו בתים רבים לכל צפון סמטת "המידן הקטן . " עד בוקר ה 25 נהרסו עמדת אורנשטיין הקדמית , עמדת המלכודת' חצר אורנשטיין במזרחו של בית הכנםת ניםן-ב"ק ההרוסה בחלקה מאז ה 26 בינואר . נהרסה עוד חצר יהודית עזובה שבאותה סביבה וגם פנים בית-הכנסת ניסן ב"ק נחרב . חצר חרוש נפלה ופוצצה בחלקה . בנין גוש בית אל החדש פוצץ וקו ההגנה של גוש בית-אל התבסס על רחוב הקימורים וממטה עד בית אלוף . בעוד הערבים מסתערים ומזנקים כפעם בפעם מבסיסם שבבית הכנסת ניסן-ב"ק באו לעזרתנו רגימות מתלפיות . פצצות 81 מ"מ פגעו בריכוזי הערבים בתוך בית הכנםת ובסביבתו . תודות לדגימות אלו לא עלה בידי הערבים לפרוץ ביום זה' יוס שלישי ' ה 26 במאי ' אל רחוב המידן הקטן , שכמעט כל החצרות , בצפונו היו הרוסות והמגינים התבצרו בו בביצורי בזק בפתחי החצרות שבהן נמצאו עמדות מלכודת ואורנשטיין קודם לכן . חברים אחדים הקימו עמדה בין חורבות ישנות סמוך לפינת המידן — המידן הקטן . הם עמדו ליד חלון בקיר הרוס ובעדו פגעו יפה בערבים המתקדמים אשר לא שיערו הפרעה מצד זה דוקא' והיו חשופים אחרי ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור