בית אחרי בית

בית אחרי בית בשבת' ב 22 במאי , עת הוצבו משמרות בחצר חרוש' ציוה עלי אפרי להריק את חדר העמדה התחתונה' הצופה פני סמטת הקראים וקצהו הדרומי- של בית הכנסת ניםךב"ק . בחדר זה היה פתח בקיר ששימש פעם ארון קיר קטן' קרוע לחדרנו ולחדר הסמוך שהיה שייך לבית הקראים' ואשר הכניסה אליו נמצאה ברחבת "ניםךב"ק . " בשבת שעברה נחשב עדיין השטח ההוא לאזור הפקר' ואילו היום נמצאה הכניסה סמוך למסתור הערבית . דרך ארוךקיר פרוץ זה העברתי כל חפץ מיותר לחדר השני . לפני שחזרת'' לחדר העמדה סקרתי את רהיטי החדר ורעיון עלה על לבי . היה שם שריד של ארון-בגדים — מדפי מגירות וקיר אחורי מתפרק . סילקתי מיטות שהפריעו לי והזזתי את הקרשים הללו כשגבם אל ארון-הקיר הפרוץ כדי להסתירו . בראות החברים כמה אני טורח אמרו אלי : "מה אתה מזיע שם ן עזוב שטויות ! למה לך לטפל בחלקי ארון שבור ומתפרק " 1 לא שעיתי להערותיהם ואחרי שדחקתי עצמי בפתח , התאמצתי והדקתי את הקרשים זה לזה ומשכתים לכסות על הפתח . שברי העץ הצילו היום את אהרן חזן ואת שלמה ועקנין . שניהם עמדו בבוקר בחדר העמדה התחתי וצפו אל הסמטה ואל חלונות ניסן-ב"ק . הערבים ירן מחלונות ניסן ב"ק ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור