הגם הערבים שובתים בשבת?

הגם הערבים שובתים ? הגיע ליל-שבת . בעמדת לובינסקי התפללו אחדים מאנשיהתגבורת ואחרי זה ישבו כולם בצוותא — מלבד הצופים' כמובן — , , ובקול נוגה וחגיגי שרו שירי שבת . מזל הביאה עוגות שאפתה בין תצפית לתצפית . ממרתף שנפרץ הובא יין וכל חבר הרגיש עצמו רענן ו"בתח של שבת" — כי בעמדת לובינסקי זכו היום כולם לרחצה' והיה זה מאורע שרישומו ניכר ... • 03 . 30 לפנות בוקר . צעדי נעלים מקישות נשמעו על מדרגות הרזרבה . מוטקה פנקס' מפקד קטע ב' ' נכנס . " ציון , קום " < שנתו של ציון לא ערבה . בראשית הלילה הפקידהו מוטקה על הרזרבה , ומספר אנשיה קטן . בלי רצון קם , זרק מבט מרדני במוטקה וחשב : מוטקה זה הוא השטן שלי . אם יש צורך לבצע פעולה — אני מיד שומע : "ציון' קום ? וכשאני פוקח עיני — מי הקורא ? מוטקה ! הנה שוב ג'וב ! " כן' אבל הפעם גיוב כדאי ' . שלנו ' מאחורי המזבלא . תגבורת נכנסת הלילה . " " תגבורת י" פלט ציון כמוקסם . " יפרצו שוב את השער " 1 " לא . הם יטפסו על החומה בסולמות וחבלים . קח אנשים . כבשו את המזבלא . תצעקו : "הפורצים 1 התקשרו אתם ומיד יעלו ויכנסו . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור