יום ששי, 21 במאי

יום , 21 במאי בבוקר נמצאו בעמדת הקראים עשרה חברים שהרגישו עצמם מבודדים מאוד . כל ידיעה לא הגיעה מן החוץ . מה נשמע בעמדות האחרות'' מה מתרחש בבניינים הסמוכים ? חששות מתגנבים ללב . מעבר "ניםךב"ק" נשמע פיצוץ . אתה נרגע מעט , אף שהנך עומד לפני הסתערות . לפחות הובהר המצב . לאור היום נגלה החורבן החמור שעוללו לבית הכנםת , בהתפוצצות הגדולה בשעה אחת לפנותבוקר . והנה פיצוץ שני ושלישי . החורבן מחמיר . (* הערבים שנכנסו אל בית-הכנסת אינם מקימים רעש מיוחד , סימן שעדיין אין הם •) האויב שגה בפוצצו את ניסן ב"ק כי מחלונותיו המשקיפים על רובו של הרובע יכול היה לשתק את התנועה בו . מתכוננים להתקיף . הנה פתחו באש מקלעים ממושב זקנים ומניסן ב"ק . סתם יריות . שעה . 9 הערבים מתארגנים . פקודות-התקפה בוקעות משלושה כיוונים : מחצר האשנב הסמוכה , מרחוב הקראים וממושב זקנים . אפרי לא היה צריך לפקד . האנשים למורי לקח הקרבות הקצרים' קמו מעצמם וניגשו אל האשנבים . רימונים הרעימו ומילאו את החלל אבק . החברים חנקו שיעולם ועדיין לא השיבו אש . באשנבי המזרח הרגישו כי רוב הרימונים באים מחצר האשנב הפנימית " . אש ! " פקד אפרי . ערב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור