הקרב על "ניסן־ב"ק"

הקרב על "ניסן ב"ק" הדרך הקצרה מרחוב המידן הקטן לבית הכנסת ניסן-ב"ק נמשכה בסמטה צרה ומעוגלת . משמאלה חצר חרוש . מימינה שורת בתים בני קומה אחת ובכתה קצהו הימני של בית-הכבםת . לרגליו גטתה הסמטה שמאלה בזוית ישרה . כאן היתה רחבת ניסן-ב"ק הקטנה ובהמשכה רחוב המדרגות . מימין לרחבה — בית-הכנמת והחצר הצמודה לצפוגו , חצר האשנב' ומשמאלו — בית הקראים . בבית-הכנםת מזה ובביתהקראים מזה ניצבו עמדותינו להגן על הרובע מצפון . נגד שתיהן ניצבה לשטן העמדה הערבית המרכזית בעיר העתיקה בבנין מושב זקנימ . בית-הכנםת התנשא כענק מעל סביבתו מאז נבנה בשנת 1865 וחמש שנים עמד בלתי מקורה . הוא היה הבנין הגבוה ברובע' צורתו מרובעת בקוביה ועל ראשו כיפה גדולה' שנבנתה בשנת 1870 בכספי הקיסר פרנץ יוסף שביקר במקום . חמישה חלונות לו בכל דיוטה . שתי כניסותיו נפתחות אל הרחבה , י י י "" ם מימין ולגברים משמאל . בצפונו עלו אליו מדרגות לוליניות צרות . בקומה השלישית של הבנין' בה נמצא בית-הכנםת' נסמכו שני יציעים על שלושה גשרים מקומרים ויציע שלישי סבב את כיפת-הגג מבפנים . היציעים שימשו עזתת לנשים . באלה שכנו העמדות . הצבנו מולם שגבהו כח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור