עמדת־החכורה - עמדת־מרגוע

עמדת החכורה - עמדת מרגוע ביום אתמול' יום הרביעי 19 במאי — בשעות הערב , קיבל יפת פתק מן המטה ובו פקודה . "תפוס מיד את עמדת החבורה . כיתת סיור ביקרה במקום והודיעה שאין בו איש . " ובשולי הפתק הבטחה : " נשלח לו אנשיט נוספים . " יפת קיבל שני אנשים' אך הואיל והיה בעל נםיון , ניגש לרזרבה , " חטף" שבעה אנשים וקשר , ו"המניך נכנס אל חצר העמדה . במסדרון היתה שלולית דם גדולה שהלכה והקדישה והשחירה . המיטות היו הפוכות . מעיל וסודר התגוללו . הארונות היו מרוסקים ונקובים ככברה . הראי הגדול היה מנופץ לרסיסי רסיסים שהתגוללו על הרצפה בערב רב של תרמילים , קליעים ופרורי טיח . הדם נשטף . החדרים סודרו באופן שטחי , נוקו , ובעבור אהרונצ'יק בראש כיתת סיור כבר היתה העמדה מסודרת . יפת יצא לסייר . הגישה לעמדה ברחוב היהודים היתה מסוכנת . העוברים הוצלפו מן החומה . המעבר "הבטוח" השתרך על פני שורת גגות מסמטת קרלין והלאה . הבתים באגפו המערבי של הרחוב , שגבם דבוק לגבם של הבתים ברחוב חב"ד , עזובים , ופתחיהם הקרועים , לעבר הגגות , פתוחים . העמדה היתה מוגנת הגנה חזיתית בלבד — נוכח החומה . יפת עבר , בדק וחשב . באור הבוקר ני...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור