יום חמישי, 20 במאי.

יום חמישי 20 במאי . משעה 06 . 40 אותו בוקר נמשכה הפצצת מרגמות על פני הרובע כולו ללא כל הבחנה — ובמיוחד בארבעה מקומות ! פורת-יוסף , החבורה , הקראים — גוש בית-אל , המשטרה . בשלושה מהם עתידות היו להיערך התקפות במשך היום : בפורת יוסף , בחכורה , ובגזרת ניסן-ב"ק — קראים — גוש בית-אל . מלבד זה הכביד את ידו הלגיון — אשר מיום אתמול היה הוא יריבנו וזיכה את עמדת בתי מחסה ושכונת בתי מחסה בהרעשת תותחים החל משעה 06 . 30 בבוקר . ההתקפות נערכו בכל צד בשעה אחרת . לראשונה נמשכו הערבים בשעה 07 . 45 לאותה פינה צפונית מזרחית אשר בהתקפתה סיימו את מלאכתם אתמול . הם הרסו לחלוטין את עמדות פורת יוסף , אך כשהסתערו על מדרגות משגב לדך נהדפו . ההתקפה על דרומו של רחוב היהודים בתשע בבוקר נהדפה במכת אש חזקה לאחר שהעמדות הוכשרו מחדש . אחרי הצהרים נערכה ההתקפה הקשה על העמדה הגבוהה ביותר . בהתקפה זו נפלו באופן זמני בידי הערבים בית-הכנסת ניסן ב"ק וחצרות הקראים . בית הכנסת נכבש בחזרה לאחר מכן , אבל פונה בלילה ובו בלילה פוצץ על ידי האויב . במשך היום שודרו נקודות ציון להר ציון' לימין-משה ולצפון תלפיות . כוחותינו בירושלים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור