סביבות החבורה ב־?.19.5.48? בנין המרפאה הוא "עמדת החבורה?."?ברחוב ע''י עמדת החבורה — קיר מגן. עמדות נוספות — על גג ?,,?ת"ת הספרדים" ובקימור ברחוב היהודים.