בקרב עם הלגיון הערבי

בקרב עם הלגיון הערבי " הכנעו - בטרם תאחרו את המועד *  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור