ליל־הפורצים

ליל הפורצים " שעת האפס מתחילה , " הכריז הקול אל תוף הלילה הדרוך והרוגש , ומיד נעשו הרבה פעולות בבת אחת ובזו אחר זו . האלחוטאי התקשר עם המטות בעיר העתיקה ובשכונת ימין משה וחזר על הקריאה " ! שעת האפם מתחילה . " מגלדים (* פצחו בטרטור קצוב וחזק אל מול עמדות החומה הערביית . מקלע נשלח אל מול שער ציון . מגג הכנםיה נשמעה התפקקות חדה ראשונה של המרגמות , אשר בישרה הפצצה במרגמות קלות . משכונת ימין משה פתחה ביריות אחת משתי מכונות היריה החדשות שהגיעו לעיר בשעות הבוקר — הבזה רכובה על משורין ירתה לזוית הדרומית מערבית של חומת ירושלים בצרורות של שני כדורים אפלים והשלישי זוהר . כל הנמצאים בחורשת כנסית הדורמיציון בהר ציץ נצטוו להסתלק מיד שלושים מטר אחורה ולשכב על הארץ . החברים התרחקו ומצאו מחסה בין העצים . שני פלמ"חניקים הרימו בזריזות פצצת דוידיקה , העבירוה לקנה והסתלקו . אחד שכב במרחק עשרה מטר מן המרגמה ומשר זנב חבל . נפץ חד היכר . בגלי-האויר וסילון אש ניתז לשמים . היתה צפיה מתוחה של עשרים שניות . הרוב סותם את האזנים באצבעות , ופתאום הבזיק ברק והתפוצצות אדירה הרעידה את האדמה . כל הנמצאים על הר ציון הוקפ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור