תודות לפגזי הפלמ"ח

תודות לפגזי הפלמ"ח מאז הנסיגה מפורת יוסף הוקמה עמדה בבית הכנסת של בתי מחםה , מאחורי חצר פורת יוםף . בעמדת בתי מחסה נמצאו , מלבד אנשיה , רוב אנשי פורת יוסף . אברהם אורנשטין הגיע לעמדת פודת יוסף בשעה שלוש לפנות בוקר ומצא שלושה חיילים בכל החצר . הוא סייר בחושך והנה כל האגף השמאלי הרום זהד 1 ר אליו חסומה , בגלל המפולת שאירעה . פנה והלך לעמדת בתי מחםה ומצא בה את כל אנשי פורת יוסף . הוא הביאם , צירף אליהם אנשים מעמדת תורג'מן וארגנם בקבוצות קטנות . כל קבוצה הפקיד על נקודת מצפה קבועה לתצפית ולמנוחה , אחת בגנה , שניה באגף הימני ושלישית בספרית בית הכנסת . חשיבות יתירה היתה לה לעמדה בספרית ב ^ ת הכנסת . זו באה למלא את חסרון האגף השמאלי שחרב . מצפון לחצר פורת-יוסף בטוח של 33 מטר עמד בנין ערבי בן שלוש קומות השולט עליה שליטת עין . בבנין זה התבצר צלף בלילה הראשון , אך בו בלילה חוסל . עתה חייב היה הצופה בספרית בית-הכנםת להיות ער ביותר ולסכל כל נםיון ערבי להקים עמדה באותו מקום . לפני הצהרים שרר שקט יחסי בגזרה . טרדו מעט מםילוואן ומן המסגד . אנו צלפנו צליפות נגד . " עמדת תורג'מן" נשארה בחצר ,, יבנה . "...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור