בית־החולים בשעת הקרבות

בית החולים בשעת הקרבות הקומה העליונה ריקה מפחד הפגזים . המון רב — פליטי ההפגזה — נדחק אל חדר המרקחת . אנשים נוספים הולכים ובאים ולא מעטים פורצים אל חדרי הפצועים , כמעט דורכים עליהם ומפריעים לעבודת הרופאים . אין להכיר את חדר האוכל של ה"הגנה . " רצפתו זרועת נפגעים . מזרן סמוך למזרן ללא כל ריוח ביניהם' ובמצופף — פצוע ליד פצוע . פגז פוגע בקיר החיצוני של הבנין . הבית מזדעזע . זגוגיות מתנפצות . רעפים פורחים ואבנים מועפות אל תוך החצר המרובעת . " להניף דגלי הצלב האדום ! " קרא ד"ר ריס . ממקום קרוב הביאו בד לבן ובד אדום , קרעו רצועות רחבות מן האדום ומרובעים מן הלבן , הידקון בםיכות בטחון , חיברו קרשים במסמרים ותוך כדי רגעים מועטים היו הדגלים מוכנים . ד"ר ריס טיפס ועלה אל הגג . הוא תלה דגל ומיהר לרדת . דגל שני תקעו על קיר המגן הפונה לעבר המסגד . דגל נוסף הופגן בזוית הבנין . התקוה לעזרת דגל הצלב האדום לא ארכה אלא רגע אחד , כי משהבחינו היורים בדגלים , היו להם הדגלים למטרה . מקלע החל מקרקר את זוית הבנין . מרגמה כוונה אל עבר בית החולים ומטענים המעלים עפר שחור התפוצצו במרחק של מטרים מועטים בלבד מקיר ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור