בלילה ההוא

בלילה ההוא אחרי רדת הלילה התארגנה כיתת-םיור שבררה כי האויב זנח את כל השטח שכבש . בחושך הופיעו נסים ארמוזה ופיטשונקה בעמדת פורת יוסף וסיפרו לישראל לרמן שהיריות השתתקו בכל הרובע . ישראל ביקש מנסים לעמוד במקומו . הוא עלה לבית- . החולים , קיבל סודר זזריקת חיזוק ובו במקום החליט לסייר בכל המערב — בקטע בי שנכבש . נסים ליקט אנשים נוספים ויחד יצאו דרך רחוב "שער השמים . " הם נכנסו לבית בדר שנתפס שוב על ידינו' סקרו את בית החרושת למצות ואת בית הספר הארמני . דממר , שררה בכל ולא היתד . כל תנועה . ברחוב היהודים בער קימור הגן . ברחוב חבי'ד בער בית בסביבת לילית . בית מימרן בפינת "אור החיים' ' והתנור מולו עלו באש . הם עלו לרחוב חב"ד ודילגו לגוש לילית . בבית ר' יהודה אבקוביץ נמצאה גופת הזקנה תחת גזוזטרה בוערת שנפלה . חצר אבידן היתה מלאה שליליות דם' בתרי בשר ואודים עשנים . הבנין חרב . הם חזרו והודיעו במטה כי השטח שנכבש על-ידי האויב בשעות היום — נעזב על ידו . המקום היחידי שלא נרגע היה חצר פורת יוםף . גבריאל המקלען היה סחוט ובבל זאת המשיך לירות בחשיבה כדי לשתק מעט את מבול האש והרעש הנורא . אחרי עמידה במשך...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור