"קטע ב' נפל !"

"קטע ב' נפל " ! את המאורע העיקרי ברובע ציינו המלים הפשוטות הנוקבות בעומק החרדה " ! קטע ב' נפל " . " רחוב חב"ד נפל . " פירושו של "נפל" הוא : אבד אחרי קרב עקשני עז , מר וממושך במספר קטן של אנשימגן מצוידים בנשק דל ועלוב , היודעים כי מספר כדוריהם הולר וכלה וכי בהפגעם אין מי שימלא את מקומם ומאחוריהם נמצאים זקנים , נשים וטף . הלחימה ברחוב הבשטים דמתה לקרב בין משטרה ושודדים : יורים מול יורים , אלה מתקדמים במורד סימטה ואלה נסוגים בהליכה אחורה , צעד צעד , בחיפוי עצמי . במקרה זה היינו אנחנו הנסוגים . לא עלה בידי לברר כיצד הצליחו הערבים להתקרב אל מתחת לקימור הקטן ברחוב הבשטים ( שנתפס מחדש בעשר לפנה"צ ) ולפוצצו , כי המבטיח , ברוך ששון , נהרג אותו יום . מוטקה , מפקד הקטע , הופיע ברחוב אור החיים ומששמע מפי חבר וחברה שרצו לעברו , שהערבים פרצו , נתייצב בקצה המדרגות בפינת אור החיים — חב"ד . הערבים , חמישה-ששה במספר , הגיעו עד רחוב הבשטים בפינת חב"ד , כשבראשם פוסע ערבי גברתן , עב שפם ומקלע דרוך במתניו . הם נעצרו . מוטקה הטיל לעברם שני רימונים . הערבים נסוגו מן הפינה , ויללות רמות העידו כי יש בהם נפגעים ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור