בית הכנסת "תפארת ישראל" ?")?ניסן ב"ק?("? לאחר הפיצוץ