בית הכנסת "תפארת ישראל" ?")?ניסן ב"ק?("? מצולם ממרפסת "בתי־מחסה"