איך נפל עמנואל!

לבית הספר "ת"ת הספרדים . " הם שמו לבם לכך כי בכל שלושה ארבעה רגעים נופלת פצצה ערבית . ביד אחת הכינו מרגמה ובשניה הכתיפו שק-חול . את המפה תחבו מתחת לחולצה ומיד בנפול פצצה — רצו . בדרך נפצע אחד הרגמים מפצצת אויב שהתפוצצה בסמוך לו . ברגימתם מבית הספר סייעו לחילוץ הפועלים שעבדו לפני כן בכביש ונכלאו בבית החרושת למצות' אחרי שהרסו בשלוש & צצות עמדת מקלע ברובע הארמני . אגב פעולתם ראו את פצצות התבערה , העשן והנפץ הערביות מתעופפות מעל ראשיהם . גם כאן גילה האויב את מקומם והפציצם . הם הסתלקו מן המקום מתוך הסתכנות ועברו לבית רוטשילד . מן המטה באה אליהם ההודעה כי בסיס המרגמות הערבי שוכן בכנסיה שבמורד הר ציון ועמדת התצפית שלהם במגדל ארבעת הפעמונים . אחרי חישוב וכיוון מרובה הטילו שבע פצצות לאותו מקום . ההפצצות הערביות פסקו למשך שעתיים . כל אותו יום כמעט לא היתה תצפית אש למרגמות שלנו — , וזה הכביד מאוד . גם מתקן הכיוון נשבר . בעיר העתיקה היתה חשיבות למתקן הכיוון , כי המרגמה פעלה בטוח קצר מחצרות סגורות , בלי ראית המטרה , אלא בעזרת מפה למצפן . כאשר נתחדשה ההתקפה הערבית בשעה 15 . 30 אחרי הצהרים הלכו ופח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור