חורבות תורג'מן?).?מיד מאחורי החורבות נראים כיפת מנזגד אל־אקצה ומאחוריה הר הזיתים)