ההסתערות על רחוב־היהודים

ערבים חבושי כפיות ניראו מתגנבות בכפיפה ובחשאי , אחת אחת , במורד שער ציון ומנסות למצוא מחבוא בחביות שבקצה הרחוב . אך בראשית נםיונם להתגנב נתגלו על ידי חברי עמדת אבידן אשר תפסו עמדות בפתחים-משני צדי הרחוב . ברור היה לחברים כי מטרת הערבים היא החבורה . מובן היה כי הם מתנכלים לפרוץ לרחוב-היהודים , ומיד פתחנו עליהם באש , אך נשק מגיגינו לא התאים למצב . הערבים אשר השיבו מיד באש חיפוי מקצה רחוב חב"ד היטיבו לפגוע כתביהם משפגענו אנו בסטנים . רחוב חב"ד כוסה באש . " תוך חילופי היריות ברחוב חב"ד בלט בקור רוחו משה פרנקל שעמד באחד הפתחים וירה אל קצהו השמאלי של הרחוב במחושב ובמאמץ לדייק בפגיעתו ! רוחו נשארה איתנה אך זועפת גם אחרי שנודע לו על נפילת אחיו " ) ירמיהו ( " בשעות-הבוקר . מעט מעט פסקה האש הערבית מקצה רחוב חב"ד . כעשרים אנשי כנופיות הצליחו לעבור על פני גוש החנויות . הם התבצרו בו ובמזבלה ומשם החלו בנסיונות התקדמות כלפי רחוב היהודים . " ההסתערות על רחוב היהודים שני החברים שנשארו אחרזנים בעמדת החומה ביום ראשון 16 במאי לפני הצהרים בשעה שהפועלים , שהחלו להקים מחסום בכביש נצלפו והדרך אל החומה נותקה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור