עמדת אבידן היהודית מול העמדה הערבית בכנסיה היונית.