הפעולה המשותפת של עמדות הקראים ורבינוביץ גגו העמדות הערביות.